[1]
Antonov, A., Voevodin, V., Zhumatii, S., Nikitenko, D., Stefanov, K. and Shvets, P. 2013. Automating the location of errors and inefficiencies in parallel programs. Numerical Methods and Programming (Vychislitel’nye Metody i Programmirovanie). 14, 36 (Nov. 2013), 11–17.